Przewodnik
dla rodziców

Przewodnik
dla rodziców

Informacje o grze

Pogromcy Śmieci to gra na smartfony i komputery stworzona z myślą o edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Łączy ze sobą elementy wiedzy, wychowania i rywalizacji. Rozgrywki są prowadzone w trybie olimpiady międzyszkolnej.

Forma rozgrywki i zasady uczestnictwa

Kto ją organizuje

Akcja konkursowa organizowana jest przez lokalne władze. Rozgrywki prowadzone są w szkołach z udziałem partnerów, którym zależy na środowisku.

Rozgrywki w formie olimpiady
międzyszkolnej

Konkurs prowadzony jest w formie olimpiady międzyszkolnej. Uczniowie rywalizują między sobą indywidualnie, a także pomiędzy klasami i szkołami. Poziom trudności dostosowany jest do wieku dziecka.

Jak uczeń może dołączyć do gry?

Aby móc wziąć udział w rozgrywce Pogromców Śmieci, uczeń musi wprowadzić kod gracza podczas logowania do aplikacji. Kody wydawane są przez nauczycieli w szkołach. Aby dostać kod do gry, rodzic musi wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie. Nauczyciele przekażą rodzicom zgody w formie papierowej, gdy tylko będzie zbliżał się termin rozpoczęcia rozgrywki. Następnie zbiorą je z powrotem, dzięki czemu będą mogli wydać kod gracza każdemu uczniowi.

Nauka bez ograniczeń

W rozgrywce uczniowie mają do rozegrania dwa etapy: naukę oraz konkurs. W ramach nauki uczniowie mogą grać bez ograniczeń. Mogą powtarzać rozgrywkę żeby poprawić wynik i utrwalać swoją wiedzę, nawet po
zakończeniu konkursu. Każdy uczeń musi przejść etap nauki, aby zakwalifikować się do konkursu!

Konkurs z nagrodami

Każdy uczeń, który przeszedł przez cały etap nauki, będzie mógł wziąć udział w konkursie. Uczniowie będą rywalizować między sobą o nagrody, które będą sponsorowane przez lokalne władze oraz ewentualnych patronów akcji. W ramach konkursu liczy się najlepszy wynik uzyskany w trzech próbach.
O odbiorze nagrody będą informowali nauczyciele lub wychowawcy.

Masz jakieś wątpliwości?

Sprawdź najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi